Oppføringer av Christian Vik

Styrking av internasjonalt perspektiv i utdanning

Skrive av Christian Vik, Mari Husabø og Anne-Grethe Naustdal «Meir enn nokosinne er kunnskapen global. Dette skal i sterkare grad avspegle arbeidet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vi skal styrke den internasjonale aktiviteten, auke kvaliteten i arbeidet og vere ein attraktiv partnar for internasjonalt samarbeid. Internasjonalisering skal vere ein integrert del av verksemda til […]

«Jippi! Moro, moro, moro..!»

…kom det frå ein av deltakarane som kom fykande ned skibakken. Vi som tredjeårs vernepleiestudentar har som del av undervisning i nettverks- og frivilligheitsarbeid teke del i aktivitetsdag for personar med funksjonsnedsetjing ved Sogn Skisenter, Heggmyrane. Nav hjelpemiddelsentral, Sogn og Fjordane skikrins, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogndal United inviterte til aktivitetsdag 11.februar. Tekst […]