Oppføringer av Oddmund Hoel

Medan me ventar på valet

Klar for valnatta? Det kan ta si tid før resultatet er klart, så i ventetida er det her litt lesestoff om stortingsvala i Sogn og Fjordane etter krigen. Valdeltakinga Sidan 1980-åra har valdeltakinga i Noreg gått ned. Her er det likevel ei interessant utvikling om ein ser Sogn og Fjordane i høve til landssnittet og […]

HiSF-budsjettet – om 2,5 %-kuttet

I går vedtok høgskulestyret budsjettet for 2016. Den tildelte budsjettramma i statsbudsjettet hadde ein grei auke og gjorde det ikkje naudsynt med kutt i seg sjølv, men det vart vedteke å kutta 2,5 % flatt i undervisningsressursen for å frigjera midlar til styrkt FoU-satsing. Det har vore brei semje om at det må flyttast ressursar […]

Struktursaka – innlegg på fagdagen

Forfattar: Oddmund Hoel «Slik ser eg føre meg HiSF i 2020 i eit landskap med færre institusjonar». Det var hovudtema på fagdagen for alle tilsette ved HiSF 23.1.2015, og her er innlegget eg heldt. 2020 er om fem år. Det er ei æve i politikken, men kort tid i vår bransje. Same kva som skjer […]

Modernisering i kjølvatnet til amtsdampskipa

Forfattar: Oddmund Hoel Frygtelig Dødsmaade. Fra Næsse i Kvamsø Sogn ved Sognefjorden berettes B. Afbl. at da Dampskibet «Hornelen» den 28de Oktober skulde lægge til ved Stoppestedets Brygge hændte følgende skrækkelige Tildragelse. Her saavel som ved, man kan gjerne sige, hvert Dampskibsstoppested er det Regel, at før Skibet lægger til Bryggen styrter mange Personer Hals […]