Oppføringer av Oddmund Hoel

Historikaren Anders Timberlid

Innlegg på Krohn-seminaret 25. mai 2018 Av Gunnar Yttri Kjære Anders! Kjære alle frammøtte til dette seminaret der me markerer at førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet, Anders Timberlid (fødd i 1951), går av med pensjon.  Historikaren Anders – frå lokalhistorie i Kaupanger til fylkessoga for Sogn og Fjordane. Tittelen for mi vesle innleiing […]

Krohn-seminaret: Historikaren Anders Timberlid

Forskar, forfattar og lærar Førsteamanuensis Anders Timberlid har i mange år vore ein sentral fagperson ved utdanninga i samfunnsfag og historie i Sogndal. Korleis har Anders vore som lærar? Kva har han forska på? Kva har han skrive?  Kva tenkjer Anders sjølv om arbeidet sitt ved høgskulen? Desse spørsmåla vert svara på i Krohn-seminaret fredag 25. […]

Krohn-seminaret: Gunnar Yttri om utbygginga av småkraftverk

Tid: Fredag 2. mars kl 10.15-11.30 Stad: Stort møterom, Fossbygget 1. høgda, Sogndal Gunnar Yttri: Lokal von, global ambisjon. Utbygginga av småkraftverk i Noreg med særskilt blikk på Sogn og Fjordane Yttri presenterer utkast til ein artikkel som vil bli kommentert og drøfta. Om temaet: Ved moderniseringa og industrialiseringa på 1900-talet vart Noreg ein av verdas […]

150-årsdag

I dag er det 150 år sidan hendinga som gjorde Henrik Krohn så kjend at det var aktuelt å kalle opp krohnargument etter han. Den 21. januar 1868 vart Vestmannalaget i Bergen skipa som det fyrste mållaget i landet. Krohn var initiativtakar og fyrste formann, og han hadde i fleire år vore heilt sentral i […]

Medan me ventar på valet

Klar for valnatta? Det kan ta si tid før resultatet er klart, så i ventetida er det her litt lesestoff om stortingsvala i Sogn og Fjordane etter krigen. Valdeltakinga Sidan 1980-åra har valdeltakinga i Noreg gått ned. Her er det likevel ei interessant utvikling om ein ser Sogn og Fjordane i høve til landssnittet og […]

HiSF-budsjettet – om 2,5 %-kuttet

I går vedtok høgskulestyret budsjettet for 2016. Den tildelte budsjettramma i statsbudsjettet hadde ein grei auke og gjorde det ikkje naudsynt med kutt i seg sjølv, men det vart vedteke å kutta 2,5 % flatt i undervisningsressursen for å frigjera midlar til styrkt FoU-satsing. Det har vore brei semje om at det må flyttast ressursar […]

Struktursaka – innlegg på fagdagen

Forfattar: Oddmund Hoel «Slik ser eg føre meg HiSF i 2020 i eit landskap med færre institusjonar». Det var hovudtema på fagdagen for alle tilsette ved HiSF 23.1.2015, og her er innlegget eg heldt. 2020 er om fem år. Det er ei æve i politikken, men kort tid i vår bransje. Same kva som skjer […]

Modernisering i kjølvatnet til amtsdampskipa

Forfattar: Oddmund Hoel Frygtelig Dødsmaade. Fra Næsse i Kvamsø Sogn ved Sognefjorden berettes B. Afbl. at da Dampskibet «Hornelen» den 28de Oktober skulde lægge til ved Stoppestedets Brygge hændte følgende skrækkelige Tildragelse. Her saavel som ved, man kan gjerne sige, hvert Dampskibsstoppested er det Regel, at før Skibet lægger til Bryggen styrter mange Personer Hals […]