Mangelfull fusjons-rapport

 

Like før jul kom fusjonsutgreiinga for Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rapporten har nokre viktige manglar.   Les mer

HiSF-budsjettet – om 2,5 %-kuttet

I går vedtok høgskulestyret budsjettet for 2016. Den tildelte budsjettramma i statsbudsjettet hadde ein grei auke og gjorde det ikkje naudsynt med kutt i seg sjølv, men det vart vedteke å kutta 2,5 % flatt i undervisningsressursen for å frigjera midlar til styrkt FoU-satsing. Det har vore brei semje om at det må flyttast ressursar frå undervisning til FoU for å styrkja forskinga ved HiSF, men det har vore usemje om eit flatt kutt på 2,5 % er rette måten å gjera det på. Det har vekt ein del merksemd at eg gjekk imot det flate kuttet i styret, så nokon kan kanskje vera interessert i å få innblikk i talgrunnlaget bak det eg la fram munnleg i styremøtet. Argumentasjonen elles går fram både av saka på hisf.no, NRK Sogn og Fjordane og av opptaket frå styremøtet. Før møtet gjekk leiaren i Studentparlamentet ut mot kuttframlegget. Les mer

FoU- basert undervisning: Kritiske merknader

Kva vil det seie at undervisning er FoU- basert? Er FoU- basert undervisning eit gode det ikkje kan bli for mykje av? Korleis heng kravet om FoU- basering saman med andre endringar i høgare utdanning? Basert på nokre refleksjonar i forkant av eit personalseminar ved eigen arbeidsplass, vil eg gjengi nokre synspunkt på desse spørsmåla. Les mer

Hvem oppdaget Frans Josefs land?

av Ulrike Spring og Johan Schimanski

Øygruppen Frans Josefs land, nordøst for Svalbard, ble offisielt oppdaget av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen i 1873. Navnet på øygruppen ble gitt etter keiseren og kongen av Østerrike-Ungarn, Franz Josef I.

Les mer

Byer og vitenskap

blogg CEU

Av Ulrike Spring

Hvorfor er det viktig å tenke over sammenhengen mellom by og vitenskap? Hvordan kan man tilnærme seg byen som et sted som produserer vitenskapelig kunnskap? Og hva slags vitenskap skapes her, og hvilke byrom nyttes? Les mer

Arktisk luft

Skrive av Johan Schimanski og Ulrike Spring

I forskningen kan noen ganger de mest uventede temaer, på lang sikt, være de mest produktive og banebrytende. Derfor var det en glede å være med på diskusjoner om «Arctic Air» ved konferansen for kulturforskere holdt ved universitetet i Aberdeen i helgen.

Les mer

Ulik beredskap for å behandle skikkasaker

Forfattar: Anne-Grethe Naustdal

Manglande fagleg faktakunnskap hos studentar kan fangast fortløpande opp gjennom ulike vurderingsordningar. At studentane også har personlege eigenskapar for yrke dei utdannar seg til krev ei heilt anna vurdering. Les mer

Fordommar om fylke og høgare utdanning

DSC03300_1200

Forfattar: Gunnar Yttri

Studiebarometeret 2014 er lansert. Høgskulen i Sogn og Fjordane gjer det godt. Viktige utdanningsmiljø gjer det framifrå og gler seg over fine resultat. Men statssekretær Bjørn Haugstad møter det heile med fordommar mot folk, fylke og høgskule. Les mer

Refleksjonar om undervisning, oppfølging og rettleiing av studentar

finn_small

Forfattar: Anne-Grethe Naustdal

Resultat frå Studiebarometeret 2014 frå NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning – er lansert. Nasjonalt syner resultata at det er mest misnøye frå studentane knytt til undervisning, oppfølging og rettleiing. Dei nasjonale funna gjev grunn til refleksjon. Les mer

Framifrå og utilgjengeleg?

Forfattar: Gunnar Yttri

Universitet og høgskular må tilby utdanning og forsking av framifrå kvalitet. Men det er ikkje nok. Kompetansen må også vera tilgjengeleg. Studiar syner at høgskulane på Vestlandet spelar ei nøkkelrolle.

Les mer