Sosialt arbeid i eit internasjonalt perspektiv

Forfattarar: Tone Jørgensen, Brit-Marie Follevåg, Kari Bergset og Svanhildur Gudmundsdottir

Inntrykk frå “The fifth European Conference for Social Work Research 2015: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research”

Les mer

75 år sidan forsvaret av Sogn og Fjordane vart oppgjeve

Forfattarar: Oddmund Hoel

Den siste månaden har det vore mykje i media om det tyske åtaket på Noreg for 75 år sidan, og Sogn og Fjordane-media har formidla fleire sterke historier om menn frå fylket som kjempa i Valdres i aprildagane. Desse dagane er det 75 år sidan norske styrkar gav opp forsvaret av Valdres, Sogn og Fjordane og resten av Sør-Noreg, så her skal me ta eit raskt tilbakeblikk på Sogn og Fjordane sin innsats gjennom dei dramatiske aprilvekene.

Les mer

Ulik beredskap for å behandle skikkasaker

Forfattar: Anne-Grethe Naustdal

Manglande fagleg faktakunnskap hos studentar kan fangast fortløpande opp gjennom ulike vurderingsordningar. At studentane også har personlege eigenskapar for yrke dei utdannar seg til krev ei heilt anna vurdering. Les mer

Då rocken kom til Høyanger

Forfattar: Anders Timberlid

Midt i 1960-åra slo den moderne ungdomskulturen gjennom i Høyanger. Denne var på mange måtar ulik distriktet omkring. Industrien hadde ført til ei modernisering ved at folk her lettare tok inn impulsar frå dei store byane. Forbrukarsamfunnet slo raskare gjennom, og folk hadde betre råd enn på bygdene omkring.

Les mer

HiSF med presentasjon på Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling konferanse.

Forfattar: Arnold Goksøyr

Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling – NFSU sin 24. konferanse vart arrangert i Stockholm i vår og samla 100 klinikarar og forskarar frå Noreg, Sverige og Danmark.

Les mer

Markering av opprykk ved avdelinga, med talar og tapas

Fleire tilsette på Avdeling for Samfunnsfag har den siste tida fått opprykk, og i den anledning tykte vi det kunne eigne seg med ei fellesmarkering.

Les mer

Komande studentar på samfunnsfag?

Forfattar: Anders Timberlid

Måndag 9. mars var eg i 8. klasse ved Sogndal ungdomsskule for å snakka om Sogndalsfjøra i eldre tid. Klassen hadde denne veka eit prosjekt som er kalla ”Heimbygda mi” der fleire sider ved Sogndal skal undersøkast.

Les mer

Den sterke lærar- og skuletradisjonen i Sogn og Fjordane

Forfattar: Gunnar Yttri

Den moderne norske lærarstanden vaks fram og vart forma i åra 1900 – 1950. Sogn og Fjordane var i denne perioden det fylket i Noreg som rekrutterte suverent best til læraryrket. Dette er løfta fram i den nye historiske studien Læraren som bygdehøvding.

Les mer

Polarforskning i demokratiseringens tjeneste

Forfattar: Ulrike Spring

Bloggen er opprinnelig publisert på http://forskning.no/blogg/schimanski-spring/polarforskning-i-demokratiseringens-tjenest

Under bokkafén idag, på biblioteket i Høgskulebygget var det stort oppmøte. Mange hadde teke med seg matpakka for å høyre på Ulrike Spring fortelje om forskninga si. For å lese kva Ulrike skriv om forskninga og for å sjå fleire bilder frå hendinga:

Les mer

Refleksjonar frå ein ung forskar si deltaking på fagkonferanse

Forfattar: Oddne Skrede

FIBE er ein nasjonal konferanse i regi av Noregs Handelshøgskule for forskarar innanfor dei økonomisk-administrative faga. Det er ein viktig møteplass for det bedriftsøkonomiske forsknings- og høgare undervisningsmiljøet. Temaet i år var «Høgare økonomisk administrativ utdanning: I støypeskeia?». Konferansen er eit fint høve, spesielt for unge og uerfarne forskarar til å presentere, samt få innspel på arbeidet sitt.

Les mer