Bokslepp på Wien Museum

Tekst av: Ståle Sårheim og Ulrike Spring

Passagiere des Eises. Polarhelden und arktische Diskurse 1874 – heiter boka som blei slept ved Wien Museum tysdag 13. januar. Ulrike Spring, 1. amanuensis i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Johan Schimanski, 1. amanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo har skreve boka med utgangspunkt i den Austerrikske–Ungarske polarekspedisjonen (1872-74). Ulrike Spring arbeidde som kurator på museet frå 2003 – 2007.

Les mer

Det gode blikket og den blinde flekken

Forfattar: Gunnar Yttri

Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane vedtok i november at høgskulen skal halda fram som sjølvstendig institusjon. Sjølvstendelinja er meisla ut i ein open og grundig prosess. Men kunnskapsminister Torbjørn Røed Isaksen er ikkje nøgd. Statsråden vil teikna eit nytt Noregskart for høgare utdanning og forsking med færre og større einingar. Kartet skal leggjast fram i ei melding til Stortinget til våren. Høgskulane på Vestlandet gir ikkje det kartgrunnlaget statstråden ønskjer.

Les mer

Norgeshistoriens viktigste kart- Ivar Refsdals skoleatlas

Forfattar: Per Jarle Sætre

Nordahl Rolfsens lesebok og Ivar Refsdals kart var trolig de mest brukte læremidlene i det 20 århundre i Norge. På samme måte som Nordahl Rolfsen tekster bidro til felles nasjonale fortellinger gav Refsdals kart en felles geografisk konstruksjon av Norge og resten av verden. Hans bidrag til å bedre geografiundervisningen i skolen ble høyt verdsatt i samtiden, og ble sett på som et viktig bidrag til norsk kultur.

Les mer