Norgeshistoriens viktigste kart- Ivar Refsdals skoleatlas

Forfattar: Per Jarle Sætre

Nordahl Rolfsens lesebok og Ivar Refsdals kart var trolig de mest brukte læremidlene i det 20 århundre i Norge. På samme måte som Nordahl Rolfsen tekster bidro til felles nasjonale fortellinger gav Refsdals kart en felles geografisk konstruksjon av Norge og resten av verden. Hans bidrag til å bedre geografiundervisningen i skolen ble høyt verdsatt i samtiden, og ble sett på som et viktig bidrag til norsk kultur.

Les mer

Hersens arbeidsfolk!

Forfattar: Gunnar Yttri

Din sveitte, dumme, vesle skit av ein drosjesjåfør! Faens politi – gå til flokken din av undermålarar! Engelske topp-politikarar kappast om å skjella ut og krenka arbeidsfolk.

Les mer

Me kan ikkje flagge ut Sognefjorden

Fofattar: Helene Maristuen

Toppbilde av Nærøyfjorden. Bilde: Katrin Moe

Det sa Atle Hovi, adm. direktør på Beitostølen resort på næringsseminaret som høgskulen og Vestlandsforsking arrangerte førre veka. Hovi peika på kor viktig det er å satse på det unike, det som konkurrenten ikkje har.

Les mer